Úspechy DTV

Devínskonovoveská televízia sa pravidelne zúčastňuje so svojou tvorbou celoštátnych aj zahraničných súťaží a festivalov. O kvalite našej práce svedčí množstvo uznaní a ocenení, ktoré každoročne získavame.

DTV s.r.o. je členom združenia LOTOS (Spolok lokálnych televizií Slovenska), ktoré združuje cca 35 regionálnych televízií. Vďaka spolupráci medzi členmi tohto združenia môžeme prezentovať svoju prácu aj mimo územia DNV.

Úspechy DTV  Úspechy DTV  Úspechy DTV

Najvýraznejšie úspechy DTV:

Keď si kamarát... (dokument)

Keď si kamarát... (dokument)
 • 1. miesto na 1. Festivale dobrých správ v Ostrave v novembri 2008 v kategórii profesionálneho filmu
 • 1. miesto v kategórii dokument na 9.ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 2005
 • 2. miesto na prehliadke tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska WORKSHOP 2006
 • Nominácia na NOVINÁRSKU CENU 2005 v kategórii Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách.

Prehrať

Jed v Srdci (publicistika)

Jed v Srdci (publicistika)
 • 1. miesto v kategórii dokument na 10.ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 2006
 • Čestné uznanie na prehliadke tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska WORKSHOP 2006
 • Nominácia na NOVINÁRSKU CENU 2006 v kategórii Najlepší regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách.

Prehrať

Štyri ročné obdobia (humorný príspevok)

Štyri ročné obdobia (humorný príspevok)
 • 3. miesto v kategórii Kafka s úsměvem na 12. ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 2008

Prehrať

Na vedľajšej koľaji (dokument)

Na vedľajšej koľaji (dokument)
 • Čestné uznanie v kategórii dokument na 10.ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 2005

Prehrať

Školský spoj 382 (dokument)

Školský spoj 382 (dokument)
 • Čestné uznanie v kategórii dokument na 8.ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 2004.

Prehrať

SILVESTER 1997 (zábavný program)

 • Čestné uznanie na 1.ročníku prehliadky filmovej a televíznej tvorby v Kopřivnici (ČR) KAFKA 1997.