Povinné zverejňovanie – Zmluvy

Vyhľadávanie:
 

1
Číslo Dodávateľ Adresa Predmet Hodnota (s DPH) Dátum vyhotovenia
JUDr. Juraj Hladký, advokát Jarošova 1, 831 01 Bratislava Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (pdf)
0,00 € 11. 1. 2023
2023 MČ Bratislava- Devínska Nová Ves Novoveská 17, 84107 Bratislava Zmluva s MČ DNV 2023 (pdf)
0,00 € 3. 1. 2023
MČ Bratislava - DNV Novoveská 17, 84107 Bratislava Zmluva s MČ DNV 2022 (pdf)
0,00 € 7. 1. 2022
MČ Bratislava - DevínskaNová Ves Novoveská 17, 841 07 Bratislava Zmluva s MČ DNV 2021 (pdf)
0,00 € 7. 1. 2021
Alej Tech s.r.o. Revolučná 29 82104 Bratislava Upgrade webovej stránky (pdf)
0,00 € 15. 12. 2020
MČ Bratislava - Rusovce Vývojová ulica 18, 85110 Bratislava Zmluva o výpožičke hlasovacieho zariadenia (pdf)
0,00 € 22. 1. 2020
MČ Bratislava - DNV Novoveská 17/A, 831 07 Bratislava Zmluva s MČ DNV 2020 (pdf)
0,00 € 30. 12. 2019
Patrícia Malecová Dohoda o moderovaní (pdf)
0,00 € 1. 4. 2019
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17, 841 07 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov (pdf)
0,00 € 19. 3. 2019
SWAN, a. s. Broská 6, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb (pdf)
0,00 € 19. 3. 2019
Lucia Stankovská Fričová Zmluva o dielo (pdf)
0,00 € 19. 3. 2019
Devínskonovoveská televízia s.r.o. Milana Marečka 18, 841 07 Bratislava Zmluva a výkone funkcie konateľa (pdf)
0,00 € 7. 3. 2019
Patrícia Malecová Dohoda o moderovaní (pdf)
0,00 € 1. 3. 2019
MČ Bratislava - Devínska Nová Ves Novoveská 17/A Zmluva s MČ DNV 2019 (pdf)
0,00 € 1. 1. 2019
Účtovná závierka 2015 (pdf)
0,00 € 25. 7. 2018
Účtovná závierka 2016 (pdf)
0,00 € 25. 7. 2018
Účtovná závierka 2017 (pdf)
0,00 € 25. 7. 2018
Medi Relax s.r.o. Palisády 56, 811 06 Bratislava Zmluva o SOU PZS (pdf)
0,00 € 19. 7. 2018
ZO/2018Z/D6957 osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov (pdf)
0,00 € 25. 5. 2018
MČ Bratislava - DNV Novoveská 17/A MČ DNV 2018 (pdf)
0,00 € 9. 1. 2018
3/2017 MČ BA DNV Novoveská 17/A dodatok č. 2 MČ BA DNV (pdf)
0,00 € 31. 7. 2017
2/2017 MČ BA DNV Novoveská 17 dodatok MČ (pdf)
0,00 € 20. 1. 2017
1/2017 Miestny úrad DNV Novoveská 17 MČ DNV (pdf)
0,00 € 11. 1. 2017
2016/02 MEDI RELAX M+M Zdravotná služba (pdf)
0,00 € 5. 5. 2016
2015/01 TAX OFFICE Hennel & Králik Daňové poradenstvo (pdf)
Dodatok č.1 (pdf)
Dodatok č.2 (pdf)
0,00 € 20. 4. 2016
1