Povinné zverejňovanie – Faktúry

Vyhľadávanie:
 

6
Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Predmet faktúry Hodnota (s DPH) Dátum doručenia
09008102 Metro Cash a Carry s.r.o. Senecká 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 spotr. materiál 133,43 € 27. 7. 2018
2186031785 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislaava 603481 monitoring 11,95 € 20. 7. 2018
8522200640 Medi Relax s.r.o. Palisády 56 81108 Bratislava 35772786 zdravotný dohľad 1,00 € 19. 7. 2018
107980127 Edenred Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 stravne poukážky 169,60 € 10. 7. 2018
1018073004 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodp. osoby 36,00 € 3. 7. 2018
2182100648 SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 Autorské poplatky 119,48 € 3. 7. 2018
2186031466 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481 monitorovanie 11,95 € 22. 6. 2018
1180637211 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 47258314 Telekomunikačné služby 41,98 € 22. 6. 2018
2018060103 Osobnyudaj.sk s.r.o. Garbiarska 5, 04001 Košice 50528041 výkon zodp. osoby 36,00 € 18. 6. 2018
8522200107 Medi Relax s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava 35772786 zdravotný dohľad 1,00 € 18. 6. 2018
201802194 Tekra Dušan Valentovič Spartakovská 6458/2, 91701 Trnava 44274742 spotrebný materiál 190,20 € 18. 6. 2018
131800071 OZIS Tomášikova 5/A, 82101 Bratislava 30778743 Autorské poplatky 59,75 € 15. 6. 2018
7459499134 ZSE a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 Dodávka el. energie 74,50 € 15. 6. 2018
8522200506 Medi Relax s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava 35772786 zdravotný dohľad 1,00 € 13. 6. 2018
10180110 TAX OFFICE v.o.s. Einsteinova 21, 85101 Bratislava 35821990 Účtovnícke služby 290,40 € 11. 6. 2018
028850 Metro Cas a Carry s.r.o. Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji 45952671 spotrebný materiál 58,91 € 11. 6. 2018
2018000365 AlejTech s.r.o. Revolučná 29, 82104 Bratislava 36291374 webhosting 138,67 € 31. 5. 2018
5418024473 Elektrosped a.s. Pestovateľská 13 35765038 spotrebný materiál 99,10 € 25. 5. 2018
4691301552 Edenred s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 stravné lístky 169,60 € 23. 5. 2018
1180536707 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 47258314 Telekomunikačné služby 41,98 € 23. 5. 2018
2186031163 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava 603481 monitorovanie 11,95 € 18. 5. 2018
180245 Laa-import Eurobateria.sk Mierové nám. 5 90301 Senec 2073940 spotrebný materiál 56,60 € 15. 5. 2018
7551335331 ZSE a.s. Čulenova 6, 81000 Bratislava 36677281 Dodávka el. energie 74,50 € 14. 5. 2018
8522200384 Medi Relax s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava 35772786 zdravotný dohľad 1,00 € 14. 5. 2018
10180082 TAX OFFICE v.o.s. Einsteinova 21, 85101 Bratislava 35821990 Účtovnícke služby 290,40 € 11. 5. 2018
6