Povinné zverejňovanie – Faktúry

Vyhľadávanie:
 

12
Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Predmet faktúry Hodnota (s DPH) Dátum doručenia
2016/60 SWAN a. s. Borská 6, Bratislava 47258314 Internetové služby 41,98 € 20. 12. 2016
1161229535 SWAN a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 Internetové služby 41,98 € 19. 12. 2016
2016000701 AlejTech spol. s r. o. Pestovateľská 308/23, 900 44 Tomášov 36291374 úprava layoutu 93,60 € 19. 12. 2016
2369065505 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 Telekomunikačné služby 10,30 € 19. 12. 2016
2166033227 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481 Pult centrálnej ochrany 11,95 € 19. 12. 2016
161300160 OZIS Tomášikova 5/A 30778743 licenčné poplatky 59,75 € 19. 12. 2016
3/2016 Patrícia Malecová Šepitková Bystrická 44 41641621 Redaktorské a moderátorské služby 750,00 € 12. 12. 2016
34/2016 Ľubomíra Petrova Slovinec 59, 841 07 Bratislava 43375928 Upratovanie 80,00 € 12. 12. 2016
10160340 TAX OFFICE Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 35821990 Vedenie účtovníctva 290,40 € 12. 12. 2016
2162100947 SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 00178454 Používanie hudobných diel 119,48 € 12. 12. 2016
00834-0110 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 Stravné lístky 252,96 € 10. 12. 2016
0034851410 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35687270 telekomunikačné služby 103,02 € 28. 11. 2016
616076393 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 917 01 Trnava 36743852 predĺženie domény 6,90 € 25. 11. 2016
2166032920 Hl.m. SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 603481 centrálna ochrana objektu 11,95 € 21. 11. 2016
7449402095 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1 36677281 elektrina 79,99 € 16. 11. 2016
33/2016 Ľubomíra Petrova Slovinec 59, 841 07 Bratislava 43375928 Upratovanie 80,00 € 15. 11. 2016
10160311 TAX OFFICE Einsteinova 21, 851 01 Bratislava 35821990 Vedenie účtovníctva 290,40 € 14. 11. 2016
2/16 Patrícia Malecová Šepitková Bystrická 44, 841 07 Bratislava 41641621 Redaktorské a moderátorské služby 40,00 € 10. 11. 2016
OF40165784 DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81, 01002 Žilina 36003107 tonery 58,80 € 10. 11. 2016
88282-0123 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 stravné lístky 252,96 € 10. 11. 2016
2016/10/05 Branislav Vyhlídal Pod záhradami 64, 841 05 Bratislava 1025537656 kamera, osvetlenie, réžia 80,00 € 8. 11. 2016
0034851410 Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 Telekomunikačné služby 99,74 € 31. 10. 2016
2166032513 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481 Pult centrálnej ochrany 11,95 € 21. 10. 2016
1161029938 SWAN, a. s. Borská 6, 841 04 Bratislava 47258314 Internetové služby 41,98 € 21. 10. 2016
7449371023 ZSE Energia a. s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 elektrina 79,99 € 17. 10. 2016
12