Povinné zverejňovanie – Faktúry

Vyhľadávanie:
 

10
Číslo Dodávateľ Adresa dodávateľa IČO Predmet faktúry Hodnota (s DPH) Dátum doručenia
2017006 EM Produktion s.r.o. Meličkovej 1, 84105 Bratislava 47497734 kameramanské práce 100,00 € 20. 7. 2017
7459157450 ZSE, a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 Dodávka elektriky 67,81 € 14. 7. 2017
745918728 ZSE a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 dodávka elektriky 67,81 € 3. 7. 2017
2172100423 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava 178454 autorské poplatky 119,48 € 3. 7. 2017
171300067 OZIS Tomášikova 5/A, 82101 Bratislava 30778743 autorské poplatky 59,75 € 3. 7. 2017
9358601549 EDENRED Karadžičova 8, 82015 Bratislava 32328695 stravné lístky 337,28 € 30. 6. 2017
34851410 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 telekom. služby 43,09 € 29. 6. 2017
2176031514 Hl. mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481 Pult centrálnej ochrany 11,95 € 19. 6. 2017
517 Patrícia Malecová Šepitková Bystrická 44 41641621 Redaktorské a moderátorské služby 750,00 € 19. 6. 2017
10170132 TAX OFFICE v.o.s Einsteinova 21 35821990 účto, mzdy 290,40 € 16. 6. 2017
7459118729 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 elektrina 67,81 € 12. 6. 2017
0034851410 Orange a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270 Orange 50,07 € 26. 5. 2017
1170551628 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava 47258314 Internetové služby 51,88 € 24. 5. 2017
2176031202 Hl. m. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481 monitorovanie 11,95 € 23. 5. 2017
8862501543 Edenred Slovakia a.s. Karadžičova 8, 820 15 Bratislava 31328695 Stravné lístky 169,60 € 23. 5. 2017
10170102 TAX OFFICE v.o.s. Einsteinova 21, 85101 Bratislava 35821990 účtovnícke služby 290,40 € 23. 5. 2017
6819027305 Komunálna poisťovňa a.s. Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 31595545 PZP automobilu 103,98 € 10. 5. 2017
4/12 Patrícia Malecová Šepitková Bystrická 44, 841 07 Bratislava 41641621 Redaktorské a moderátorské služby 750,00 € 10. 5. 2017
13/2017 Ľubomíra Petrova Slovinec 59, 841 07 Bratislava 43375928 Upratovanie 80,00 € 10. 5. 2017
7459085415 ZSE a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 elektr. energia 67,81 € 10. 5. 2017
2176030879 Hl. mesto. SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 603481 Pult centrálnej ochrany 11,95 € 10. 5. 2017
0034851410 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270 telekom. služby 47,90 € 28. 4. 2017
OF47171042 VVTech, s.r.o. Hviezdoslavova 1, 979 01 Rimavská Sobota 36751430 softvér 48,28 € 18. 4. 2017
7459058393 ZSE a.s. Čulenova 6, 810 00 Bratislava 36677281 elektr. energia 67,81 € 18. 4. 2017
9/2017 Ľubomíra Petrova Slovinec 59, 841 07 Bratislava 43375928 Upratovanie 40,00 € 13. 4. 2017
10