Kontakty


Devínskonovoveská televízia spol. s.r.o.

M. Marečka 18
841 07 Bratislava

tel.: 02 64 537 581, 02 64 537 582  
e-mail: dtv@swanmail.sk

IČO: 35769980
DIČ: 2020221929
IČ DPH: SK 2020221929

 

 

 

 

Jaroslav Zaťko

technický riaditeľ, strih, kamera

tel.: 02 64 537 581, 02 64 537 582
e-mail: dtv@swanmail.sk

 

Ochrana osobných údajov

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35769980