Magazín DTV

Magazín DTV

Základom nášho vysielania je Magazín DTV v trvaní cca 30 min, ktorý má premiéru vždy v stredu. Začiatok jeho vysielania je každú celú hodinu počas celých 24 hodín.

 

Magazín DTV mapuje aktuálne dianie v mestskej časti (lokálna politika, kultúra, šport, zaujímavosti,...).

Videotext DTV

Videotext DTV

Po odvysielaní Magazínu DTV (resp. ostatných relácií) vždy od pol do celej hodiny vysielame Videotext DTV.

Dozviete sa v ňom všetky aktuality z DNV, oznamy Miestneho úradu, informácie o kultúrnych a spoločenských podujatiach. Časť videotextu je venovaná reklame firiem a inzercii obyvateľov za veľmi výhodné ceny.

V rubrike blahoželania uverejňujeme aj fotografie jubilantov.

Kreslo pre hosťa

V pondelok má premiéru diskusná relácia Kreslo pre hosťa, v ktorej za Vás vyspovedáme zaujímavých ľudí z DNV aj okolia.

kresla 

 

 

Súťaž základných škôl

V súťaži základných škôl v DNV
Kto vyhrá, vyhrá - kto nevyhrá, neprehrá získavajú žiaci pekné ceny od našich sponzorov.

Kto vyhrá, vyhrá - kto nevyhrá, neprehrá

Prenosy zo zasadnutí MZ

DTV odvysiela záznamy zo zasadnutí MZ v nasledujúci deň  o 19.00 hod.  a reprízu ďalší deň o 10.00 hod. Na webovej stránke bude záznam zverejnený do dvoch pracovných dní.

Miestne zastupiteľstvo DNV

Devínskonovoveská televízia

Devínskonovoveská televízia vznikla v roku 1996 pri Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Vysielať sme začali 26.9.1996. V roku 1999 sa pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Signál DTV je šírený káblovým televíznym rozvodom, v súčasnosti máme viac ako 5 000 prípojok.

Náš signál je dostupný pre cca 16 000 obyvateľov Devínskej Novej Vsi.

Spočiatku sme ponúkali divákom magazín mapujúci dianie v mestskej časti, ktorý mal premiéru raz za dva týždne.

Dnes vysielame 24 hodín denne, premiéry sú vždy v pondelok a v stredu.