Archív DTV

Devínskonovoveská televízia Vám ponúka možnosť pozrieť si v archíve Magazíny DTV  a niektoré relácie, ktoré zaujali obyvateľov. Novšie relácie aj na  www.youtube.com/channel/UCWTiQ4DH1PAbQ6aIIDw5d5g/playlists